เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊คอย่างไรให้สำเร็จ

|

สำหรับท่านที่ต้องการเรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊

|

อาการเสีย : เปิดเครื่องไม่ได้ทั้ง แบตเตอ

|

การตรวจสอบเบื้องต้น เปิดเครื่องได้สักพัก

|

เปิดคอร์สพิเศษสำหรับท่านที่ต้องการเรียนซ

|

อาการเสีย เครื่องเปิดติดขึ้นภาพ เข้วินโด

|

จั้ม ขา 1 กับ ขา 20 ของ ไอซีคุมไฟจ่ายพัด

|

อาการนี้เกิดจากคาปากรองของวงจรซีพียูมีกา

|

อาการ นี้ อาจมีการเสีย สองส่วนคือ ตัวคุม

|

อากาารเสีย: เปิดเครื่องได้ปกติ ไฟแสดงสถา