เรียนซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค เพื่อประกอบอาชีพช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค

|

เปิดคอร์สพิเศษสำหรับท่านที่ต้องการเรียนซ

|

  นีโอคาปาซิเตอร์   นีโอคาปาซิ

|

โซลิดคาปาซิเตอร์ เป็นคาปาซิเตอร์ที่มีรูป

|

หัว เป่าลมร้อน ที่ใช้ ในงานซ่อม เมนบอร์ด

|

อิเล็ก โทรไลท์คาปาซิเตอร์ เป็นคาปาซิเตอร

|

เซรามิกส์คาปาซิเตอร์   คา ปาซิเตอร์

|

แทนทาลั่ม คาปาซิเตอร์   แทน ทาลั่มค

|

การเรียนรู้และฝึกความ ชำนาญในการรีบอลขาไ

|

โวลต์ โอมห์ มิเตอร์ (VOM) อนาล็อก VOM โว

|

บริการ ซ่อมเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์ ในราคาประ