ภาพฝึกอบรมซ่อมโน๊ตบุ๊ค เทคนิคกำแพงเพชร

|

ท่านประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม พิธีกรเรีย

|

ต้องขออภัยครับ ภาพในส่วนนี้ได้เสียหาย กำ

|

ฝึกอบรมซ่อมเมนบอร์ดโน๊ตบุ๊ค DHL

|

สอนซ่อเมนบอร์ด หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงา