เที่ยวกันหลังวันเกิด

|

ปู่ผมนั้นพอจัดงานเกิดแล้วปู่อยากไปดอยอิน

|

วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาครับผมกับปู่ไปที่ว

|

วันนี้เป็นวันที่พิเศษนั้นคือปีไหม่ไทยผมก

|

ผมกับปู่นั้นสิ่งที่ท่านชอบที่สุดคือ กรอบ

|

วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดปุ่ผมผมก็เลยบอก

|

ปู่ผมนั้นเกดอยู่ที่นอก ตัวเมืองลำปาง ไปน

|

ผมกะสายอยู่กันที่หลังบ้านครับหลังบ้านนั้

|

สวัสดีครับทุกท่านคงเคยไปสวนน้ำกันแน่นอนค

|

ทุกคนเคยมีของเล่นของตนเองไหมครับ แน่นอนค